Plný kufr zámoří

Plný kufr zámoří_page-0001Plný kufr zámoří_page-0002Plný kufr zámoří_page-0003Plný kufr zámoří_page-0004Plný kufr zámoří_page-0005Plný kufr zámoří_page-0006

 

Název článku odkazuje na jednu z mých oblíbených knížek – na slavné Filatelistické povídky od Františka Langra. V povídce Kufr zámoří vypráví pan Král, jak kdysi přišel k velkému množství zámořských známek a co z toho nakonec vzešlo1). Mne o nějakých sto let později potkalo něco podobného – ale vzešel z toho povzbudivější výsledek.

Ale abych začal od Adama. Je mi šestadvacet let, jsem doktorandem na Vysoké škole ekonomické v Praze a od nejútlejšího dětství žiju obklopený poštovními známkami. Podle rodinného podání první stopy filatelistického zájmu jsou spojeny s mým pradědečkem, Františkem Benešem (1902-62), kterého jsem už samozřejmě nezažil. Podrobně se známkami zabýval můj dědeček (1931-2007), a zabývají můj tatínek (1955) a bratr (1989), i oni všichni rovněž Františkové (z toho první dva jmenovaní i jako soudní a svazoví znalci). Jsem tedy příslušníkem už čtvrté generace na tomto sběratelském poli, a to víte, k čemu v dětství přičichnete, to vás pak leckdy provází po celý život.

A teď už k tomu kufru. Jak jsem zmínil, dávný pan Král dal svému mladšímu příteli vrchovatě naplněnou plátěnou tašku známek zámoří. V mém případě šlo o velmi objemný soubor známek ze všech koutů světa a nejrůznějších námětů. Důvod byl jednoduchý – dědeček i tatínek se ve filatelii zaměřili na jiné oblasti, a tak zpracování tohohle desítky let jaksi mimoděk vznikajícího souboru zbylo na mého bratra a na mě.

Když jsme se jím probírali, narazili jsme na nemalou komplikaci. Už dávno jsou pryč doby, kdy sběratelům stačil na celý svět jediný katalog. Ba dávno jsou pryč i doby, kdy těch katalogů stačilo několik – dneska jsou jich totiž už desítky! (přesně řečeno kompletní řada aktuálních katalogů Michel na celý svět představuje 37 svazků, a to mluvím jen o těch generálních, kdybychom započítali i specializované, dojdeme k číslu přesahujícímu 50!). To na sběratele samozřejmě klade velké nároky finanční, ale zanedbatelný není ani prostor, který takové katalogy zabírají, nemluvě o tom, že některé vycházejí každý rok, nebo nanejvýš v intervalu několika let, a je třeba je tedy čas od času obnovovat.

A další problém, který z předchozího vyplývá. I když už potřebný katalog máte (koupený nebo vypůjčený), známek bylo vydáno už tolik, že není snadné se v nich orientovat. Řada zemí na nich neuvádí rok vydání, a u těch novějších katalogy ani všechny nevyobrazují, takže vám nepomůže ani pečlivé listování stránku po stránce. Vyobrazena je často jen nejnižší hodnota ze série a u těch ostatních – přestože mají jiný obrázek – je pouze stručně slovně uvedeno, co se na nich nachází (a u nejplodnějších států někdy ani to ne). Nezbylo tedy než začít hledat moderní nástroje, které by orientaci mohly ulehčit.

Ukázalo se, že takové existují, získat a používat je lze snadno, a co je nejlepší, to všechno zdarma! Jde o mobilní aplikace na rozpoznávání obrazu známek, jichž vzniklo víc a mně se nejvíc osvědčila ta s názvem Stamp Identifier, napojená na databázi Colnect. Upravují a vylepšují je samotní sběratelé (pro snadnější představu je tedy můžeme přirovnat k Wikipedii).

Aplikace Stamp Identifier je koncipována tak, že ji uživatelé ovládají intuitivně, psaných pokynů (anglicky) je tu skutečně nepatrně.

Když díky ní identifikujete zkoumanou známku, můžete se jedním kliknutím přesunout do databáze Colnect, která je dostupná ve více než 50 jazycích, včetně češtiny! Používat ji lze bez registrace, nebo se registrovat, pokud chcete využívat některé další možnosti (například tu lze i obchodovat). Uvádí se, že na tomto serveru je registrováno na tři sta tisíc sběratelů ze 149 zemí! Nejde přitom jen o filatelii, stránka se věnuje i mnoha dalším sběratelským oborům, například numismatice, notafilii, medailím, komiksům, videohrám, různým kartám (hracím, telefonním, sportovním, bankovním, bezpečnostním, dárkovým, hotelovým a řadě dalších), cigaretovým krabičkám, doutníkovým páskám, sáčkům s cukrem, hračkám, jízdenkám, kalendáříkům, modelům, víčkům od lahví, nápojovým a potravinovým etiketám, odznakům, papírovým ubrouskům, pivním táckům, sadám Lego, samolepkám, sponkám, losům, vstupenkám, víčkům od mini kelímků, záložkám, čajovým sáčkům a štítkům, časopisům, obalům od čokolád a žvýkaček, žetonům… U každé kategorie je uvedeno, kolik eviduje sběratelských předmětů, sběratelů a nabídek k prodeji. Například ve filatelii je to přes jeden a čtvrt milionu známek, na padesát tisíc sběratelů a více než milion inzerátů!

Pět z uvedených kategorií doprovází mobilní aplikace pro identifikování sběratelských předmětů. A to na rozpoznání telefonních karet (anglicky Phonecard Identifier), jízdenek na dopravu (Transport Ticket Identifier), mincí (Coin Identifier), bankovek (Banknote Identifier) a hlavně známek (Stamp Identifier). A právě tuhle poslední aplikaci jsem začal používat k určování mně neznámých známek (a že jich samozřejmě je!).

Získání aplikace je velmi jednoduché, lze ji stáhnout do chytrého mobilního telefonu Apple přes App Store (nebo do Androidu přes Google Play).2)

Po stažení a otevření aplikace se objeví čtyři tlačítka. Já nejvíc využívám levé horní s ikonou fotoaparátu.

Prostě na ni kliknete a namíříte fotoaparát svého mobilu na zkoumanou známku. Tu je nejlépe položit na tmavý podklad a tak, aby kolem ní nebyly další známky. Aplikace si ji pak sama najde a zaostří.

Někdy se stane, že zkoumáte známku s okrajem nebo v bloku či aršíku, a aplikace si s ní hned neví rady. Pak stačí kliknout na spoušť (kolečko dole uprostřed), čímž známku vyfotografujete a jednoduchým způsobem, pohybem prstu ze všech čtyř stran zúžíte zkoumané pole tak, že v něm zůstane jen obraz známky. V naprosté většině případů pak proběhne identifikace.

Druhou možností je zkoumat známku, kterou máte už vyfotografovanou. K tomu slouží druhé tlačítko – vpravo nahoře.3) Klinete na něj a označíte fotografii, kterou chcete zkoumat, a způsobem popsaným v předchozím odstavci zúžíte prohlížené pole jen na obraz vybrané známky.

V obou případech se po načtení známky aplikací ukáže buď přímo údaj, o jakou známku konkrétně jde, nebo se zobrazí nabídka téměř stejných nebo podobných známek, z níž si kliknutím vyberete.

Poté se na obrazovce objeví potřebné údaje – známková země, název emise, katalogové číslo (a to v řadě katalogů, např. Michel, Yvert, Scott, Gibbons, u našich i Pofis!), datum vydání, nominál, zoubkování, druh tisku atd.

Pokud zvolíte možnost vidět známku i na stránkách Colnect (spodní tlačítko na obrazovce – See on Colnect), zobrazí se další údaje (například, kde byly známky vytištěny) a ukáží se případné nabídky prodeje této známky (část textů je dokonce česky).

Kliknutím na předposlední tlačítko dole (Buy now - Find...) přepnete na nabídky na webu ebay (pokud tam takové jsou, jinak se zobrazí podobné nebo příbuzné).

Aplikaci lze použít pro známky celého světa, staré i nové, samozřejmě tedy i pro československé, české a slovenské. Kliknutím na srdíčko vpravo nahoře nalezený záznam uložíme mezi „Oblíbené“ (a snadno jej otevřeme kliknutím na velké tlačítko se srdíčkem na úvodní obrazovce). „Rozdvojka“ vpravo nahoře umožňuje nalezený záznam poslat někomu dalšímu, a to mailem, SMS nebo některou z aplikací pro komunikaci.

Na okraj uvádím, že aplikace Stamp Identifier vám pomůže identifikovat i známky, které tradiční katalogy neuvádějí – takzvané Popelky (Cinderellas), tedy vydání zhotovená jinými osobami než těmi oprávněnými (vláda, pošta apod.). Jde často o známky zhotovené exilovými organizacemi nebo přímo filatelistickými obchodníky, bez reálné poštovní použitelnosti. I s těmi se na trhu můžeme setkat, často nesou lákavé náměty, díky aplikaci však snadno rozpoznáme, co jsou zač.

Aplikace Stamp Identifier je pro rychlou orientaci a identifikaci skvělá. V některých případech však vedle ní používám i webovou stránku StampWorld.com/cz (tu už ale na počítači).

Aplikace se prezentuje jako nejkompletnější světový elektronický katalog známek. Můžete zvolit jazyk, v němž má být zobrazována (i češtinu a slovenštinu, ale některé údaje se dosud zobrazují jen v angličtině).

Známkové země jsou tu řazeny podle kontinentů, a dále po rozkliknutí se zobrazí seznam jednotlivých států

Známky a emise jsou řazeny chronologicky, jako v tradičních tištěných katalozích. Při prohlížení se nejdříve ukazují známky výplatní a příležitostné, ty další (doplatní, služební atd.) je třeba vybrat po pravé straně pod letopočty (zvýrazněno červenými kroužky).

U většiny položek jsou uváděny i ceny (tuto funkci jsem však zatím hlouběji nezkoumal, nevím tedy, z čeho údaje vycházejí; minimálně pro rychlou obecnou orientaci „levná – drahá“ však jistě mohou posloužit).

I tato stránka ukazuje inzeráty o prodeji. Je však třeba mít na paměti, že oba představené weby jsou doplňovány údaji dodávanými veřejností, a proto je lepší k nim přistupovat s určitou rezervou. Jejich obsáhlost a bezplatná přístupnost z nich tvoří skvělé nástroje, ovšem nenahrazují v plné míře profesionálně vydávané katalogy.

Obě stránky používám každodenně (hlavně tedy tu prvně jmenovanou) a při zpracovávání v úvodu zmíněného obsáhlého souboru zámoří se mi skvěle osvědčily. Proto jsem na ně chtěl upozornit i čtenáře Filatelie. A pokud by vás zajímalo zámoří, o kterém jsem se zmínil, tak jej postupně zpracovávám a nabízím (spolu s materiálem z dalších zemí) na e-shopu www.filatelieFilipBenes.cz

Filip Beneš