Filatelistické zkratky a značky

Popis položek obvykle obsahuje jejich vyobrazení, název známkové země, rok vydání, katalogové číslo, popis stavu, u jednotlivých položek i nominál, a dále název emise. U zboží je třeba vzít v úvahu, že v naprosté většině případů prošlo filatelistickými sbírkami a může tedy nést stopy po této skutečnosti.

Některé položky (např. celistvosti) jsou popsány pouze názvem známkové země, rokem použití a cenou.  

Pro určení stavu a kvality jsou nejčastěji použity následující zkratky a značky:

xx známka poštovně nepoužitá (svěží), tedy s původním lepem bez nálepky nebo stopy po ní; lep je ve stavu typickém pro příslušnou emisi a hodnotu, tedy s možnými drobnými výrobními vynechávkami nebo vadami

x známka poštovně nepoužitá s nálepkou na lepu nebo stopou po ní

(x) známka poštovně nepoužitá bez lepu

xx/x známky poštovně nepoužité, svěží i s nálepkou (v sérii nebo v pásce či bloku)

O známka razítkovaná

x/O známky nepoužité i razítkované (v sérii)

dv drobná vada

DV desková vada

v vada

dvl drobná vada lepu

vl vada lepu

kz kratší zoubek

kzy kratší zoubky

△ výstřižek s razítkovanou známkou, nebo ústřižek balíkové průvodky nebo peněžní poukázky

⌧︎ celistvost (ve stavu odpovídajícím skutečnosti, že prošla poštovním provozem a nese tedy jeho stopy)

CN nepoužitá celina 

CU razítkovaná celina

DČ/DZ deskové číslo / desková značka

zk zkoušeno 

Mi. katalog Michel

SG katalog Stanley Gibbons 

Pof. katalog Pofis

KC katalogová cena

ME Michel euro 

£ libra

Řz řádkové zoubkování 

Hz hřebenové zoubkování

-,- v katalogu cena neuvedena